Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 9 đi tắm bị đuối nước tử vong

Đêm 1.4, nhiều người đến xem việc tìm kiếm thi thể em M sau khi em bị đuối nước. Ảnh: TT
Đêm 1.4, nhiều người đến xem việc tìm kiếm thi thể em M sau khi em bị đuối nước. Ảnh: TT
Đêm 1.4, nhiều người đến xem việc tìm kiếm thi thể em M sau khi em bị đuối nước. Ảnh: TT
Lên top