NẠN NHÂN CHÌM TÀU TRONG BÃO SỐ 12 TẠI BÌNH ĐỊNH:

Sống sót không tưởng giữa cuồng phong

Chăm sóc nạn nhân chìm tàu tại Bệnh viện Quy Hòa. Ảnh: X.N
Chăm sóc nạn nhân chìm tàu tại Bệnh viện Quy Hòa. Ảnh: X.N