Sóc Trăng đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2

Sóc Trăng đã đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Nhật Hồ
Sóc Trăng đã đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Nhật Hồ
Sóc Trăng đã đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top