Bắc Giang ủng hộ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trực tiếp khảo sát các vùng nông sản đang thu hoạch để hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trực tiếp khảo sát các vùng nông sản đang thu hoạch để hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trực tiếp khảo sát các vùng nông sản đang thu hoạch để hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương
Lên top