Hải Phòng: Mua nông sản giúp nông dân, trao tận tay công nhân lao động

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng nông sản đoàn viên nữ Công ty TNHH Sinchi. Ảnh: Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng nông sản đoàn viên nữ Công ty TNHH Sinchi. Ảnh: Mai Dung
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tặng nông sản đoàn viên nữ Công ty TNHH Sinchi. Ảnh: Mai Dung
Lên top