Thời gian tiêm vaccine COVID-19 nhập khẩu có thể sẽ chậm hơn dự kiến

Vaccine COVID-19 AstraZeneca nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: VNVC
Vaccine COVID-19 AstraZeneca nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: VNVC
Vaccine COVID-19 AstraZeneca nhập khẩu vào Việt Nam. Ảnh: VNVC
Lên top