Quốc lộ 6 bị chia cắt do mưa lũ, nhiều phương tiện "chôn chân tại chỗ"

Nhiều phương tiện chôn chân tại chỗ
Nhiều phương tiện chôn chân tại chỗ
Nhiều phương tiện chôn chân tại chỗ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top