Quốc lộ 6 bị chia cắt do mưa lũ, nhiều phương tiện "chôn chân tại chỗ"

Nhiều phương tiện chôn chân tại chỗ
Nhiều phương tiện chôn chân tại chỗ