Quảng Trị vận động người dân hạn chế đi lại trong dịp Tết Nguyên đán

Khai báo y tế để phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Khai báo y tế để phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Khai báo y tế để phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top