Cần Thơ họp khẩn, lập các tổ công tác cộng đồng rà soát địa bàn

Lên top