COVID-19 bùng phát trở lại, Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 vẫn còn nguyên giá trị

Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 là chỉ đạo rất cấp thiết của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Chỉ thị 16 là văn bản thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp "cách ly toàn xã hội".

Infographic

Lên top