Quảng Trị: Lập chốt kiểm soát phòng COVID-19 ở ga tàu, QL1A và đường HCM

Khai báo y tế tại một cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Khai báo y tế tại một cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Khai báo y tế tại một cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top