Điều cần biết để ngăn ngừa biến thể SARS-CoV-2 mới

Đeo khẩu trang là biện pháp hiệu quả, an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm biến thể SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Đeo khẩu trang là biện pháp hiệu quả, an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm biến thể SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Đeo khẩu trang là biện pháp hiệu quả, an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm biến thể SARS-CoV-2. Ảnh: AFP
Lên top