Thế giới tăng cường ngăn chặn biến thể COVID-19 mới

Nhiều quốc gia đang tăng cường thắt chặt biên giới để ngăn chặn lây lan biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Nhiều quốc gia đang tăng cường thắt chặt biên giới để ngăn chặn lây lan biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Nhiều quốc gia đang tăng cường thắt chặt biên giới để ngăn chặn lây lan biến thể COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top