Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quảng Ngãi: Xuất hiện cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang

Xuất hiện cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang. Ảnh: T.H
Xuất hiện cá chết hàng loạt trên sông Bàu Giang. Ảnh: T.H