Đà Nẵng: Cá chết trắng trên sông Phú Lộc

Cá chết dạt bờ ở sông Phú Lộc, Đà Nẵng. Ảnh: NT
Cá chết dạt bờ ở sông Phú Lộc, Đà Nẵng. Ảnh: NT