Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghệ An: Cá chết bất thường trên sông Hoàng Mai

Cá chết hàng loạt trên sông Hoàng Mai (ảnh C.T)
Cá chết hàng loạt trên sông Hoàng Mai (ảnh C.T)