Cá chết hàng loạt ở vịnh Đà Nẵng có thể do bị đánh thuốc nổ

Cá mòi chết dạt bờ ở vịnh Đà Nẵng gây ô nhiễm
Cá mòi chết dạt bờ ở vịnh Đà Nẵng gây ô nhiễm
Cá mòi chết dạt bờ ở vịnh Đà Nẵng gây ô nhiễm
Lên top