Quảng Bình: Không vận động ủng hộ phòng, chống COVID-19 trong học sinh

Tại Quảng Bình, có nhiều học sinh phải cách ly vì thuộc đối tượng F0, F1. Ảnh: LPL
Tại Quảng Bình, có nhiều học sinh phải cách ly vì thuộc đối tượng F0, F1. Ảnh: LPL
Tại Quảng Bình, có nhiều học sinh phải cách ly vì thuộc đối tượng F0, F1. Ảnh: LPL
Lên top