Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các nhà khoa học chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top