Phạt 7,5 triệu đồng một cá nhân đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh

Làm việc với chủ tài khoản vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CA Châu Đức
Làm việc với chủ tài khoản vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CA Châu Đức
Làm việc với chủ tài khoản vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CA Châu Đức
Lên top