Bộ trưởng Y tế: Huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, không trông chờ chi viện

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top