Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phạt tài xế tháo dải phân cách cầu Thanh Trì 1 triệu, tước bằng 2 tháng