Phạt tài xế tháo dải phân cách cầu Thanh Trì 1 triệu, tước bằng 2 tháng