Đề xuất trang bị camera để “phạt nguội”: Chủ trương hay nhưng thực hiện thế nào?

Nguồn: XeHay
Nguồn: XeHay