Cần vạch mặt những đối tượng làm lộ thông tin khách đi máy bay để xử phạt

Lộ thông tin khách hàng.
Lộ thông tin khách hàng.