Phần lớn người dân TPHCM đi mua sắm Tết đều có ý thức phòng dịch COVID-19

Hầu hết người dân đi mua sắm Tết đều có ý thức đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huân Cao
Hầu hết người dân đi mua sắm Tết đều có ý thức đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huân Cao
Hầu hết người dân đi mua sắm Tết đều có ý thức đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huân Cao
Lên top