Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức hoạt động

Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức khai thác từ ngày 4.1.  Ảnh: G.A
Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức khai thác từ ngày 4.1. Ảnh: G.A
Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức khai thác từ ngày 4.1. Ảnh: G.A
Lên top