Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu bao giờ hoạt động?

Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến đưa vào khai thác dịp lễ 2.9. Nguồn: Sở GTVT TPHCM
Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến đưa vào khai thác dịp lễ 2.9. Nguồn: Sở GTVT TPHCM
Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến đưa vào khai thác dịp lễ 2.9. Nguồn: Sở GTVT TPHCM
Lên top