Nước sông Đakrông bị nhuộm đỏ vì đãi vàng: "Mệt mỏi" viết đơn cầu cứu

Nước sông Đakrông đỏ đục, kéo theo lượng bùn đất do việc đãi vàng ở xã Hồng Thủy. Ảnh: Hồ Lia
Nước sông Đakrông đỏ đục, kéo theo lượng bùn đất do việc đãi vàng ở xã Hồng Thủy. Ảnh: Hồ Lia
Nước sông Đakrông đỏ đục, kéo theo lượng bùn đất do việc đãi vàng ở xã Hồng Thủy. Ảnh: Hồ Lia
Lên top