Xẻ đồi, ngăn hồ lấy nước để khai thác vàng… trái phép

Quả đồi bị khoét sâu mấy chục mét để khai thác vàng. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả đồi bị khoét sâu mấy chục mét để khai thác vàng. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả đồi bị khoét sâu mấy chục mét để khai thác vàng. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top