Lấp mỏ vàng trái phép, trả lại màu xanh cho sông Đakrông

UBND huyện A Lưới huy động phương tiện san phẳng địa điểm khai thác vàng trái phép sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: TH.
UBND huyện A Lưới huy động phương tiện san phẳng địa điểm khai thác vàng trái phép sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: TH.
UBND huyện A Lưới huy động phương tiện san phẳng địa điểm khai thác vàng trái phép sau phản ánh của Báo Lao Động. Ảnh: TH.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top