Nước sông Đakrông ô nhiễm, hàng nghìn người dân ở hạ lưu kêu cứu

Mỗi lúc khai thác khoáng sản ở đầu nguồn, thì phía hạ lưu sông Đakrông nước bị nhuộm đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Mỗi lúc khai thác khoáng sản ở đầu nguồn, thì phía hạ lưu sông Đakrông nước bị nhuộm đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Mỗi lúc khai thác khoáng sản ở đầu nguồn, thì phía hạ lưu sông Đakrông nước bị nhuộm đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top