Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Nhà hàng, bến du thuyền của Vũ “nhôm" bị thu hồi để phục vụ công cộng