Nhà hàng, bến du thuyền của Vũ “nhôm" bị thu hồi để phục vụ công cộng