Đà Nẵng sẽ xử lý tiếp cán bộ sai phạm, kể cả người về hưu

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Đà Nẵng.
Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Đà Nẵng.
Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM