Hai dự án đất ven biển Đà Nẵng cấp cho chủ đầu tư "không có thật" có liên quan đến Vũ "nhôm"

Đất được giao mà chủ dự án đó không có thật.
Đất được giao mà chủ dự án đó không có thật.
Đất được giao mà chủ dự án đó không có thật.
Lên top