Người dân đốt rác “hun” cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Công nhân phải dập lửa tại Km44 địa phận Hải Dương
Công nhân phải dập lửa tại Km44 địa phận Hải Dương
Công nhân phải dập lửa tại Km44 địa phận Hải Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top