Người dân đốt rác “hun” cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Công nhân phải dập lửa tại Km44 địa phận Hải Dương
Công nhân phải dập lửa tại Km44 địa phận Hải Dương