Vụ khói đen vây bủa người dân huyện Đông Anh: Cơ quan chức năng nói gì?