Nghiên cứu thủ tục nhận 4ha đất ông Dũng "lò vôi" hiến tặng chống COVID-19

Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến tặng 4ha đất chi Bình Dương để bán đấu giá lấy kinh phí phòng, chống COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến tặng 4ha đất chi Bình Dương để bán đấu giá lấy kinh phí phòng, chống COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến tặng 4ha đất chi Bình Dương để bán đấu giá lấy kinh phí phòng, chống COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top