Bình Dương: Hơn 40 công nhân phải nhập viện do hít phải khí lạ

Khoảng 40 công nhân bị ngạt khí phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: A.T cung cấp
Khoảng 40 công nhân bị ngạt khí phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: A.T cung cấp
Khoảng 40 công nhân bị ngạt khí phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: A.T cung cấp
Lên top