Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến thêm 2ha đất để bán lấy tiền chống COVID-19

Ông "lò vôi" muốn hiến tổng cộng 4ha đất để bán đấu giá lấy kinh phí mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Ông "lò vôi" muốn hiến tổng cộng 4ha đất để bán đấu giá lấy kinh phí mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Ông "lò vôi" muốn hiến tổng cộng 4ha đất để bán đấu giá lấy kinh phí mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top