Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến gần 20.000m2 đất để bán lấy tiền chống COVID-19

Công ty cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch HĐQT muốn tặng đất để bán đấu giá lấy kinh phí chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Công ty cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch HĐQT muốn tặng đất để bán đấu giá lấy kinh phí chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Công ty cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch HĐQT muốn tặng đất để bán đấu giá lấy kinh phí chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Lên top