Nghi vấn cá hồ Tây chết vì nước thải nhà hàng: Chính quyền nói gì?