Sau 2 ngày trục vớt, hiện tượng cá chết ở hồ Tây vẫn chưa chấm dứt