Phun thuốc khử độc ở Hồ Tây sau hàng chục tấn cá chết