Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phun thuốc khử độc ở Hồ Tây sau hàng chục tấn cá chết