Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ phòng chống thiên tai

Các cán bộ phòng, chống thiên tai tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Ngọc Hà
Các cán bộ phòng, chống thiên tai tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Ngọc Hà
Các cán bộ phòng, chống thiên tai tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top