Ứng phó với gió thiên tai, gió mạnh, sóng lớn trên biển

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ứng phó với gió mùa Đông Bắc, gió giật mạnh trên biển. Nguồn: NCHMF
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ứng phó với gió mùa Đông Bắc, gió giật mạnh trên biển. Nguồn: NCHMF
Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ứng phó với gió mùa Đông Bắc, gió giật mạnh trên biển. Nguồn: NCHMF
Lên top