Mực nước hồ Kẻ Gỗ đã về mức an toàn sau 1 ngày xả lũ

Sau 1 ngày xả lũ, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã về mức bình thường. Ảnh: Đoàn Bắc
Sau 1 ngày xả lũ, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã về mức bình thường. Ảnh: Đoàn Bắc
Sau 1 ngày xả lũ, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã về mức bình thường. Ảnh: Đoàn Bắc
Lên top