Mở cửa đáy xả lũ hồ Hòa Bình, các hồ Thác Bà, Sơn La "chờ lệnh"

8 giờ sáng mai (30.9), Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa đáy xả lũ. Ảnh minh họa.
8 giờ sáng mai (30.9), Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa đáy xả lũ. Ảnh minh họa.
8 giờ sáng mai (30.9), Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa đáy xả lũ. Ảnh minh họa.
Lên top