Xả lũ hồ Kẻ Gỗ 1.000m3/giây: Khẩn trương hỗ trợ giảm thiệt hại hạ du

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ ở mức tối đa 1.000m3/giây. Ảnh: DV
Hồ Kẻ Gỗ xả lũ ở mức tối đa 1.000m3/giây. Ảnh: DV
Hồ Kẻ Gỗ xả lũ ở mức tối đa 1.000m3/giây. Ảnh: DV
Lên top