Mực nước hồ chứa Hòa Bình ở mức quá cao, Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ số 8

Thủy điện Hòa bình mở cửa xả đáy. Ảnh: T.L
Thủy điện Hòa bình mở cửa xả đáy. Ảnh: T.L
Thủy điện Hòa bình mở cửa xả đáy. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top