Lưu lượng về hồ Hòa Bình ở mức báo động: Yêu cầu dừng xả nước về hạ du

Xả lũ hồ Hòa Bình đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa. Ảnh: P.V
Xả lũ hồ Hòa Bình đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa. Ảnh: P.V
Xả lũ hồ Hòa Bình đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top